BGMS - Biston Gaming Management System

Hlavní funkce systému BGMS

Hry

V BGMS lze vyhledat a zobrazit libovolnou hru, která na ruletě proběhla a to včetně grafického zobrazení žetonů na hracím plátně nebo naopak rozložení sázek na ruletovém kole. Informace jsou do BGMS odesílány ihned po dokončení hry.

Události

Rulety odesílají do serveru BGMS veškeré události, ke kterým na nich došlo. Jedná se o poplachy (násilné otevření kasy, kopule, ...), varování (vysoké vklady či výplaty, ...), poruchy (výpadky napájení, poruchy čidel, ...) i běžné události (nákup a výplata kreditů, vstup obsluhy do menu, legální otevření a zavření kasy nebo kopule, zapnutí a vypnutí rulety, ...). Tyto informace jsou do BGMS odesílány hned v okamžiku, kdy událost nastala. Pravidelným sledováním a analýzou těchto událostí lze odhalit chyby techniky i obsluhy a předcházet tak poruchám i finančním ztrátám.

Účetní informace

Rulety odesílají do serveru BGMS pravidelně v nastavených časových periodách podrobnou zprávu o svém účetním stavu (vloženo, vyplaceno, vsazeno a to sumárně i v členění podle herních míst). Uložené účetní stavy jsou pak podkladem pro vytvoření různých účetních sestav za určité konkrétní období a v různých členěních, např. po hernách apod. Tyto výstupy z BGMS jsou nezbytným podkladem pro provádění analýzy efektivity a ziskovosti provozu rulet.

Stav software a hardware

Pro účely technického dozoru nad připojenými zařízeními lze prostřednictvím BGMS požádat ruletu o zaslání komplexní informace o stavu jejího software i hardware. Tato zpráva mimo jiné obsahuje stav hry (hra, demo-hra, zastaveno), stav jednotlivých dveří a kopule, verzi programového vybavení rulety, číslo posledního provedeného upgrade, velikost a obsazení hard-disku, informace o procesoru, paměti, chipsetu, grafické a zvukové kartě a to pro všechna hrací místa rulety.

Statistika vylosovaných čísel

Pro provoz rulety je zcela zásadní věcí kontrola procesu losování čísel. Tento proces musí být zcela náhodný. Kvalitu náhodnosti losování čísel lze sledovat pomocí grafu "Statistika vylosovaných čísel".

Kamerový dohled

Při použití doporučeného systému pro kamerový dohled lze přímo v BGMS otevřít okno přenášející obraz z jednotlivých kamer instalovaných na ruletě. Další možností je otevřít z BGMS aplikaci, která je dodávána s dohlížecím kamerovým systémem, a jejím prostřednictvím vyhledávat a zobrazovat uložené video-sekvence.

 

[CNW:Counter]Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!

SEO Search Engines Optimized